menenjit.gen.tr https://www.menenjit.gen.tr Menenjit, Menenjit Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, menenjit.gen.tr Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Menenjit Aşısı https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-asisi.html Mon, 03 Dec 2018 10:47:30 +0000 Menenjit aşısı, çocukların aşı takviminde tek başına yer almayan, genellikle karma aşılar içinde uygulanan bir aşı türüdür. Günümüzde ise, menenjit aşısı adı altında yeni bir aşının ülkemizde ruhsatı verilmi Menenjit aşısı, çocukların aşı takviminde tek başına yer almayan, genellikle karma aşılar içinde uygulanan bir aşı türüdür. Günümüzde ise, menenjit aşısı adı altında yeni bir aşının ülkemizde ruhsatı verilmiş olup karma aşılardan ayrı biçimde uygulanmaya başlamıştır. Bu tekli aşı, karma aşılar içerisinde uygulanan menenjit aşısından farklıdır.36925521

Karma aşıları yapılmış, aşı takvimine harfiyen uyulmuş çocuklar, mikrobik nedenli menenjite karşı korunmaktadır. Ancak karma aşılar, menenjitin başka bir türü olan 'Meningokok Menenjiti' mikroplarına karşı koruma sağlayamamaktadır. Meningokok, son derece ağır seyreden, oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Vakaların %20'sinde ölüm görülebilmektedir. Meningokok, 5 yaşın altı ile 15 ile 20 yaşlar arasındakilerde daha sık görülmektedir. İnsanların toplu olarak yaşadığı yaşadığı yaşadığı yerlerde; Kışlalarda, kamplarda, yurtlarda ve ya Hac kafilelerinde bulaşma riski artmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi sorunu olan (HIV vs.) insanların bu mikroba karşı hemen aşılanması gerekmektedir. Enfeksiyonun sık görüldüğü ülkelere (Afrika, Hindistan vs.) seyahat etmesi gereken insanların da aşılanmaları büyük önem arz eder.

Menenjit Aşısı
Aşı Yeni Bir Ürün mü

Kullanılacak aşının adı "Menactra" olup, ilk çıkış tarihi 2006'dır. Aşının uygulanabilirlik ruhsatı, ülkemizde 2013 yılında verildiğinden dolayı, yeni bir aşıymış gibi algılanmaktadır. Bugüne kadar 60 milyona yakın doz kullanılmıştır.

Menenjit Aşısı Kimlere Uygulanabilir

Bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş ve bu ağır hastalığa en açık konumda olanlar ise bebeklerdir. Aşının, bebeklere de uygulanması mümkündür. 9-  23 aylık bebeklerde, 3 ay ara ile 2 kez uygulanmakta; 2-11 yaş arasında ise bir kez uygulanmaktadır. Genç ve erişkinler için tekrar dozu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Aşının koruyuculuğu %90-100 arasında seyretmekte, yani son derece iyi bir koruma sağlamaktadır. 

Yan Etkileri Nelerdir

Menenjit Aşısının olası yan etkileri ise, aşı uygulanan noktada hassasiyet ve kızarıklık, iştah kaybı, halsizlik gibi etkileri olabilir. Aşının yan etkilerinin şiddetlenmemesi için, karma aşılar ile beraber yaptırılmaması önerilmektedir.

Aşı, Hangi Durumlarda Tehlikelidir

Aşının uygulanmaması gereken durumlar ise aşağıdaki gibidir.
 • Aşı yapılacak kişinin, aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi varsa,
 • Enjektörde bulunan latekse karşı alerjisi varsa,
 • Kişi, bağışıklık sistemini oldukça zayıflatabilecek ve ya yüksek ateşli bir hastalık geçiriyorsa,
 • Kişinin hastalık geçmişinde Guillain-Barre Sendromu (GBS) adında sinirsel bir hastalığı mevcutsa, aşı uygulanamamaktadır.

Meningokok Menenjiti, nadir görülse de, oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Aşı yaptırıp yaptırmama kararını doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.
    
      
]]>
Brusella https://www.menenjit.gen.tr/brusella.html Tue, 04 Dec 2018 05:45:48 +0000 Brucella, bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Aslında brusella koyun, domuz, köpek, inek ve deve gibi memeli hayvanların hastalığıdır. İnsanlarda görülmesi ise brusella taşıyıcısı olan hayvanlarla tema
Brucella, bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Aslında brusella koyun, domuz, köpek, inek ve deve gibi memeli hayvanların hastalığıdır. İnsanlarda görülmesi ise brusella taşıyıcısı olan hayvanlarla temas sonucu ya da bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin tüketimiyle olmaktadır. Brusella semptonları genellikle soğuk algınlığı semptonları ile karıştığından dolayı tanısı tıbben önemlidir. 

Brusella dünya da yılda 500 bin kişi de görülmektedir. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Afrika da görülme oranı Avrupa ve Amerika ya göre fazladır. Ulusal hayvan aşılama programlarının düzenli yürütüldüğü ülkelerde brusella vakaları nadirdir. 2000 yıl önce Hipokrat brusella hastalığından bahsetmiştir. 1887 yılında bir İngiliz doktor tarafından Malta adasında ki bir salgın incelenmiş ve hastalığa malta ateşi adı verilmiştir. Ancak 20.yy ortalarında Amerika da brusella bakterisi tanımlanmış ve 1969 yılında da biyolojik bir silah olarak kullanılmıştır. 

Brusella nasıl bulaşır Brucella, enfekte hayvanların ürünlerinin gelmesiyle insanlara geçer. En çok süt ve peynir ürünleri ile geçiş söz konusudur. Ayrıca brusella enfekte hayvan sekresyonlarının solunması ile de bulaşır. Bu nedenle hayvan yetiştiricileri kasaplar, avcılar, veterinerler ve labaratuvar personelleri risk altında ki gruplar da yer almaktadır. İnsandan insana geçiş çok nadirdir. 

Brusellanın belirtileri nelerdir

Brusella bakterisi ile karşılaştıktan sonra günler hatta aylar sonra hastalık belirtileri ortaya çıkabilir. Brusella ilk etapta kendine özgü olmayan üst solunum yolu enfeksiyonları benzeri bir tablo oluşturur. Ateş, terleme, eklem ağrıları, güçsüzlük, baş ağrısı, depresyon, karın ağrısı gibi bir çok belirti ile ortaya çıkabilir. Karaciğer ve dalakta büyüme ve diğer iç organlarda fonksiyon kayıpları oluşturabilir. Teşhisde ki en önemli nokta hastanın risk grubunda yer alıp almadığı ve hayvan temasının olup olmadığının sorgulanmasıdır. Ayrıca ateş ile birlikte görülen büyük eklem ağrıların da brusella hastalığı mutlaka akla getirilmedilir. Brusella

Brusella tanısı

Brusella şüphesi olan hastadan alınan kan örneğinde brusella antijeninin olup olmadığı araştırılır. Genellikle hastalığın tanısı için bu test yeterlidir. Karaciğer fonksiyon testlerinde bir anormallik gelişmiş ise karaciğer biyopsisi yapılır ve biyopsi materyalinde brusella bakterisi aranır. Brusellanın iç organlara verdiği hasarı göstermesi açısından MR, Tomografi , Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. 

Brusella tedavisi

Brusella tedavisin de ikili yada üçlü antibiyotik kombinasyonları kullanılır. Sıklıkla doksisilin, streptomisin, rifamisin, gentamisin kullanılabilir. Bu antibiyotiklerin kombinasyonları hekim tarafından hastalığın şiddeti hastanın yaşı ve gebelik gibi etkenler göz önüne alınarak yapılır. Genellikle 6 haftalık antibiyotik tedavisi önerilir. Tedavi sonrası kan testleri tekrarlanır brusella %5-10 oranında tekrarlar. Karaciğer ve dalak hasarların da nadiren de kalp kapağı tutulumların da cerrahi operasyon gerekebilir.
]]>
Menenjit Tanı ve Tedavisi https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-tani-ve-tedavisi.html Wed, 05 Dec 2018 02:27:58 +0000 Bel ponksiyonu (belden su alma) beyin zarları iltihabının kesin tanısında büyük önem taşır. Bu yöntemde bel hizasından omuriliğe iğne sokarak beyin-omurilik sı­vısı alınır. İltihaba bağlı olarak bu sıvının miktarı ve yo Bel ponksiyonu (belden su alma) beyin zarları iltihabının kesin tanısında büyük önem taşır. Bu yöntemde bel hizasından omuriliğe iğne sokarak beyin-omurilik sı­vısı alınır. İltihaba bağlı olarak bu sıvının miktarı ve yoğunluğu artmış, görünümü değişmiştir. Sıvının irin nedeniyle say­damlığını yitirerek bulanıklaşması, albü-minin artarak çökelmesine bağlı bulanık­lık, albumin-globülin oranının değişmesi, glikozda azalma, akyuvarlarda artış ve menenjit etkeni mikroorganizmaların var­lığı, beyin-omurilik sıvısının incelenme­siyle elde edilebilen değerli bilgilerdir.

TANI

Yukarıda söz edilen belirtilere rastlan­dığında kolayca menenjit tanısı konabi­lir. Ama hafif baş ağrısı, halsizlik, hafif ense sertliği ve nedeni açıklanamayan davranış değişiklikleri gibi belirtilerin görüldüğü ilk evrelerde hastalığın tanınması zorlaşabılir.
Tanıda karşılaşılan bir başka güç­lük, beyin ve omuriliğin hastalık tablo­sunu değiştirecek ölçüde iltihaptan etki-lenmesidir.
Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, ge­nellikle ateş ve meninks sendromunun bütün öbür belirtileriyle birlikte kendini belli eden örümceksizar altı (subarak-noit) kanamanın menenjitten ayırt edil­mesi önemlidir.Beyin omurilik sıvısının incelenme­siyle örümceksizar altı kanama ve me­nenjit arasında ayrım yapılır. Örümcek­sizar altı kanamada beyin-omurilik sıvı­sı belirgin ölçüde kanlıdır. Bu sıvıdaki kanın İğne ile girilirken mi, yoksa örümceksizar altı kanamaya mı bağlı olduğunu anlamak için alman sıvı üç ayrı tüpe konur. Sıvının her üç tüpte de kanlı olması ve içindeki kanın pıhtılaş-maması örümceksizar altı kanamanın bir göstergesidir.Daha az olarak menenjitle kanşnnla-bilen hastalıklar arasında boyun kasları iltihabı, boyun-ense nevraljileri, omurga iltihapları, sertzar (dura mater) dışında apse, birincil hidrosefali (beyin karıncık­larında aşırı beyin-omurilik sıvısı birik­mesi), beyin apsesi, tetanos, araknoidit (Örümceksizar iltihabı), beyin karıncık­ları ve omurilik iç kanalını örten epen-dim adlı zarın iltihabı sayılabilir. Özel­likle subakut ve kronik olgularda beyin tümörleri de benzer belirtiler verir. Ama bu tümörlerin beyinle ilgili önemli belir­tilere yol açması, yavaş gelişmesi ve yüksek ateşe neden olmaması gibi özel­likleri ayırıcı tamda kolaylık sağlar.Hastanın yaşma bağlı olarak tanıya yönelik başka incelemeler de yapılır: Yenidoğanlarda ve süt bebeklerinde me­nenjit tanısı koymak güçtür. Hastalık bebeklerde basit bir hazımsızlık ya da sıradan sindirim sistemi rahatsızlıkları biçiminde kendini gösterebilir. Bu yaş­larda menenjitin en Önemli belirtisi bın­gıldaklarda şişkinliktir. Ama bunun gö­rülmediği durumlar da olabilir. Menen­jitten kuşkulanıldığında mutlaka hemen beyin-omurilik sıvısı alınmalıdır. Beyin-omurilik sıvısının incelenmesi sayesin­de gerçek menenjit ile aşııı su kaybı ve yüksek ateşe bağlı beyin zarlarının örse­lenmesi sonucu ortaya çıkan menenjizm arasında kesin ayrım yapılır.

Menenjit Tanı ve Tedavisi HASTALIĞIN GİD|Şİ VE YİNELEMESİ

Hastalığın gidişi bakımından değişiklik gösteren biçimleri vardır. Çok hızlı ge­lişen (fulminant) biçimler arasında me-ningokoklarla oluşan, morarma ve dola­şım şoku yaratan menenjit ile komaya yol açan menenjit sayılabilir. Akut bi­çim virüs ve bakteri kaynaklı menenjit­lerin büyük bölümünü içerir. Tüberkü­loz menenjiti subakut biçime, frengi ve kriptokok (Cryptococcus neoformans) denen mantarın yol açtığı menenjitler ise kronik biçime örnektir.İlaçların, özellikle de antibiyotikle­rin kullanılması hastalığın gidişini he­men değiştirir.Günümüzde tüberküloz menenjiti ile bakteri kaynaklı öbür menjitlerde et­kene yönelik tedavi yapılarak yüksek oranda iyileşme sağlanmaktadır]]>
Menenjit Türleri https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-turleri.html Wed, 05 Dec 2018 12:24:10 +0000 En sık görülen tipi, meningokok türü bakterilerin neden olduğu menenjittir. Hastalık bazen yerel salgınlar yapar. İki tipi vardır.Birincisi çok tehlikelidir. Aniden başlar, baş ağrısı, şok ve bütün bedende çürüğe benzer morl En sık görülen tipi, meningokok türü bakterilerin neden olduğu menenjittir. Hastalık bazen yerel salgınlar yapar. İki tipi vardır.Birincisi çok tehlikelidir. Aniden başlar, baş ağrısı, şok ve bütün bedende çürüğe benzer morluklar olur. Kısa zamanda ölümle sonuçlanabilir (bazen 12 saat içinde) bu nedenle acil tedavi çok önemlidir.

İkinci ve daha sık görülen tipi 1 - 2 gün nezleye benzer belirtiler verdikten sonra ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı, kusma ve döküntü biçimindedir. Tanı belden, beyin - omurilik sıvısının alınması ve mikropların görülmesiyle konur. Genellikle penisilin uygulanır ve iyileşme şansı yüksektir. Meningokok menenjiti bulaşıcıdır ve hastayla teması olanların antibiyotikle korunmasını gerektirir.

Pnömokok menenjiti 45 yaşın üstündekilerde daha sıktır. Tehlikelidir ve yüzde 25 hastada kalıcı hasar oluşturur. Fazla bulaşıcı değildir, salgın görülmez, koruyucu tedaviye gerek yoktur.

Menenjit Türleri

Hemofilus influenza menenjiti, 4 yaşın altındaki çocuklarda olur. Öteki bakteriyel menenjitlere benzer ancak ayırıcı tanı konmalıdır çünkü penisiline yanıt vermez, başka antibiyotiklerin kullanılması gerekir.

Tüberküloz (verem) menenjiti, ender görülen önemli bir menenjit türüdür. Özellikle, beslenme yetersizliği olan bebekleri ve erişkinleri etkiler. Belirtiler çok belirsiz olabilir ve hasta kendini kötü hissedinceye kadar birkaç hafta geçer. Tanı yine beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle konur ve tedavisi uzun süreli (1 yıl) antibiyotik uygulamaktır.

]]>
Menenjit Nasıl Bulaşır https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-nasil-bulasir.html Wed, 05 Dec 2018 13:29:29 +0000 Menenjite senep olan Mikroplar, solunum veya eller yoluyla vücuda alınabileceği gibi, steril olmayan ameliyat ortamları ve bazı ilaçlar da menenjite yakalanmaya sebep olabilir.

Menenjite senep olan Mikroplar, solunum veya eller yoluyla vücuda alınabileceği gibi, steril olmayan ameliyat ortamları ve bazı ilaçlar da menenjite yakalanmaya sebep olabilir.

Menenjit Nasıl Bulaşır ]]>
Menenjitin Neden Olduğu Sakatlıklar https://www.menenjit.gen.tr/menenjitin-neden-oldugu-sakatliklar.html Thu, 06 Dec 2018 06:30:30 +0000 Çoğu kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma gelirler. Fakat bazı kişilerde uzun süreli sakatlıklar kalabilir. Menenjitin neden olduğu sakatlıklar: sağırlık, davranış b Çoğu kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma gelirler. Fakat bazı kişilerde uzun süreli sakatlıklar kalabilir. Menenjitin neden olduğu sakatlıklar: sağırlık, davranış bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, hareket kısıtlılığı.

Bazı şikayetler zamanla düzelse de, bazıları kalıcıdır. Sağırlık ömür boyu sürebilir. Menenjit kişinin yaşamını tamamıyla değiştirebilir.

Menenjitin Neden Olduğu Sakatlıklar

Mesela çocuklarda menenjitten sonra aşırı hareketlilik, öğrenme problemleri görülebilir. Erişkinler sosyal yaşamlarını ve iş yaşantılarını etkileyen problemlerle karşılaşabilirler. Bazı kişiler ise hastalıktan önceki işlerini eski düzeylerinde yürütemezler. Kalıcı şikayetler oluşması halinde uzmanların yardımına mümkün olduğu kadar çabuk başvurmanın önemi büyüktür.

]]>
Menenjitten Korunma Yolları https://www.menenjit.gen.tr/menenjitten-korunma-yollari.html Fri, 07 Dec 2018 02:03:22 +0000 Hijyen kurallarına uymak, sık sık elleri yıkamak tehlikeli mikropların vücudumuza ulaşmasına engel olacaktır. Bu konuda, çocuklarımıza örnek olmalı, küçük yaşta iyi alışkanlıklar kazandırmalıyız. Özellikl Hijyen kurallarına uymak, sık sık elleri yıkamak tehlikeli mikropların vücudumuza ulaşmasına engel olacaktır. Bu konuda, çocuklarımıza örnek olmalı, küçük yaşta iyi alışkanlıklar kazandırmalıyız.

Özellikle çocuklarda önemli menenjit etkenleri olan H.influenza ve Pnömokok adlı bakterilerden aşıyla korunmak mümkündür.

Menenjitten Korunma Yolları

Anne sütü almanın, pekçok başka faydaları yanında, bebekleri menenjitten de koruduğu gösterilmiştir.

]]>
Kimler Menenjite Yakalanır https://www.menenjit.gen.tr/kimler-menenjite-yakalanir.html Fri, 07 Dec 2018 20:18:48 +0000 Menenjit ya da kan zehirlenmesine neden olan mikroplar normalde insanların boğazında yaşarlar. Birçok insan hastalığa yakalanmadan bu mikropların taşıyıcısı olarak yaşamaktadırlar. Bu mikroplar insanlar arasında öks Menenjit ya da kan zehirlenmesine neden olan mikroplar normalde insanların boğazında yaşarlar.

Birçok insan hastalığa yakalanmadan bu mikropların taşıyıcısı olarak yaşamaktadırlar. Bu mikroplar insanlar arasında öksürme, hapşırma, öpme ve bağırma (örneğin; diskotekte) yoluyla yayılırlar.

Kimler Menenjite Yakalanır

0 ve 5 yaş arası çocuklar, 15 ve 20 yaş arası gençler ve yaşlılar ( 55 yaş üzeri) risk gruplarını oluştururlar.

]]>
Kan Zehirlenmesi Nedir? https://www.menenjit.gen.tr/kan-zehirlenmesi-nedir.html Fri, 07 Dec 2018 20:38:59 +0000 Mikropların kan dolaşımında üremeye başlamaları ile oluşur. Yalnız başına ya da menenjit ile birlikte görülebilir. Menenjite neden olan mikrop (meningokok) aynı zamanda kan zehirlenmesine de neden olur. Kan zehirlenmesini oluşturan ba

Kan zehirlenmesinin Belirtileri

Menenjitin belirtileri aynı zamanda kan zehirlenmesinde de görülebilir. Bunun yanısıra kasların kuvvetsizliği (yığılıp kalma) ve sıklıkla vücutta (mor) lekeler görülür;

Bu lekeler önce toplu iğne başı büyüklüğünde olup, üzerine basıldığında (mesela bir cam bardakla), kaybolmazlar. Kısa zamanda büyüyerek deri altı kanamalarını oluştururlar.

Kan zehirlenmesinin en çok göze çarpan özelliği, çok hızlı ilerlemesidir: 4 –24 saat arası. Mesela çocuk öğleyin dışarıda koşup oynarken, akşama çok hasta olabilir.
Dikkat: Kan zehirlenmesinde genellikle ense sertliği GÖRÜLMEZ.

Menenjit(beyin zarlarının iltihabı) başlangıçta ağır bir grip gibi kendini gösterir. Ense sertliği genellikle bu görüntüye eşlik eder, fakat bulunmadığı durumlarda olabilir. Hastanın durumu bir iki gün içerisinde gittikçe ağırlaşır. Ölümle sonuçlanan vakalar azdır.

Kan Zehirlenmesi Nedir

Kan zehirlenmesi de ilk başta ağır bir grip gibi başlar. Bu yüzden ev doktorları tarafından da zorlukla tanınır. Ne zaman ki vücutta döküntüler oluşur, o anda hangi hastalıkla karşı karşıya bulunulduğu anlaşılır. Bu döküntüler hastaların % 80’ninde görülür.

Kan zehirlenmesinin en önemli özelliği çok hızlı ilerlemesidir. Sağlıklı bir durumdan ağır hasta duruma geçilmesi an meselesidir. Çocuk öğlen 2’de dışarıda koştururken, akşam saat 6’da ağır hasta durumda olabilir. Bu nedenle tıbbi tedaviye hızlı başlanması çok önem taşımaktadır. Ama ne yazık ki hızlı tedaviye rağmen ölümle sonuçlanan vakalar görülmektedir.]]> Viral Menenjit https://www.menenjit.gen.tr/viral-menenjit.html Sat, 08 Dec 2018 15:14:37 +0000 Çok çeşitli virüslerin neden olduğu viral menenjit nadiren ölümle sonuçlanır. Hastalık genellikle bakteriyel menenjitten daha hafif geçmesine karşın, hastaların bitkin düşmesine, baş ağrısı , yorgunluk ve konsantrasyon bozuklu Çok çeşitli virüslerin neden olduğu viral menenjit nadiren ölümle sonuçlanır. Hastalık genellikle bakteriyel menenjitten daha hafif geçmesine karşın, hastaların bitkin düşmesine, baş ağrısı , yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu gibi uzun süren şikayetlere neden olabilir.

Viral menenjit bakteriyelden daha sık oluşur. Bu tip menenjite karşı antibiyotik kullanımının herhangi bir yararı olmayıp, tek tedavi şekli istirahattir.

Viral Menenjit

Nadiren bazı mantar çeşitleri de menenjite neden olabilirler. Bu tip menenjit genellikle kanser ya da benzeri bir hastalık nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda görülür.

]]>
Bakteriyel Menenjit https://www.menenjit.gen.tr/bakteriyel-menenjit.html Sat, 08 Dec 2018 22:29:25 +0000 Bakteriyel menenjit, menenjit hastalığının bir türü olup, en kısa zamanda tedavi edilmez ise çok ciddi problemleri peşinden getiren bir hastalıktır. Özellikle bakteriyel menenjit olan kişilerde hasta iyi tedavi edilmez ise i Bakteriyel menenjit, menenjit hastalığının bir türü olup, en kısa zamanda tedavi edilmez ise çok ciddi problemleri peşinden getiren bir hastalıktır. Özellikle bakteriyel menenjit olan kişilerde hasta iyi tedavi edilmez ise ikincil hastalıklara yol açması söz konusudur.

Bakteriyel menenjitin neden olduğu hastalıklar;

 • Uygun zamanda hastaneye ulaştırılamayan hastalarda, kan basıncın da aniden düşüş yaşanır, damar tıkanları gerçekleşir ve deri içi kanamalar görülür ve hasta kısa sürede yaşama gözlerini yumar. ( bu olaya damar kolası denir)

 • Bakteriyel menenjit hastalığının tedavisine geç kalınması halinde eklem iltihapları görülebilinir

 • Hidrosefali olayı gerçekleşir

 • Körlük, sarılık, bacak veya kol felçleri, beyinde bulunan önemli sinir merkezlerinin hastalığa iştiraki ile gerçekleşir

 • Beyin zarlarında sıvı toplanmaları görülebilinir. Özellikle bu sıvılar kanlı olur ve yüksek ateş ile konvülziyonları beraberinde getirir

 • Beyinde apseler görülebilinir

Bakteriyel menenjit tedavi;

Acil tedavisine başlanılması gereken bir hastalık olduğu için fazla düşünülmeden hekimin gözlem altında bulunulmalıdır. Hastalar da antibiyotik ile iyileşmeye başlanmadan önce, mikrobiyolojik ve serolojik test sonuçlarının çıkması beklemek daha doğru olacaktır. Testlerin ardından hastaya ilk doz 25-30 dakika içerisinde verilmelidir.

Bakteriyel Menenjit

Bakteriyel menenjit tedavisinde unutulmaması gerekenler;

 • Hastaya antibiyotikler İ.V. yoldan uygulanması gerekir

 • Bakterisidal olan ve etkisini az gösteren antibiyotikler tercih edilmelidir

 • LP yapılmayan yahut yapılmış olsa bile BOS’un incelenmesi mümkün olmayacağı hastaneden, hasta ilk dozu aldıktan sonra büyük üniversite yahut bu işlemi gerçekleştirebilecek hastanelerden birine sevki alınmalıdır

 • Bakteriyel menenjit rahatsızlığı olan kişiler mutlaka hastanede tedavi edilmeli ev ve poliklinik gibi yerlerde tedaviye başlanılmamalıdır. Başlanılmış olsa bile zaman kaybedilmeden hastane koşullarına yetiştirilmelidir

 • Altta yatan her hangi bir hastalığı olan, immun yetersizliklerinde, post operatif ve travmatik gelişen olaylarda daha da geniş olan antibakteriyel spektrum karşılanacak ve antibiyotik kombinasyonu tekrar düşünülecektir

Bakteriyel menenjit rahatsızlığı olan hasta uygun hastaneye yatırılarak, çevresel etkenlerden ve hastalığı uyaran maddelerden uzak tutulur. Hastanın damar yolu girişi açılır ve kaybettiği sıvılar karşılanır. Ağızdan beslenmesi gerçekleşemeyen bakteriyel menenjit hastalarının beslenme ihtiyacı damar yolundan sağlanır. Tedaviye geçildiğinde hastanın ateşini düşürmek için antimikrobiyel tedavi uygulanır. Eğer ateş düşürülemez ise ilaca duyarlılık gerçekleşmeyebilir, lokalize veya drene edilmemiş enfeksiyonlar olabilir, antibiyotik yeterli doz da ve uygun zaman da verilmiyor olabilir veya hasta da gözlenen menenjit, bakteriyel değildir.
]]>
Menenjit Belirtileri https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-belirtileri.html Sun, 09 Dec 2018 05:26:23 +0000 Meningokokkal menenjit ve septiseminin belirtilerini bilmek çok önemlidir. Ne kadar erken tedavi görürseniz hayatta kalma şansınız o kadar yüksek olur. Yüksek ateş, uykulu olma hali ve ciltte bir kızarıklık he

Yüksek ateş, uykulu olma hali ve ciltte bir kızarıklık hem menenjit hem de septisemi de görülen belirtilerdir.

Meningokokal hastalığı olan kişilerde bazen belirli bir kızarıklık yada döküntü olur. Çoğu kızarıklık gibi üzerine bastırdığınızda kaybolmazlar. Bu yüzden kızarıklığın üzerine bir bardak bastırırsanız, bardaktan onu görebilirsiniz. Fakat herkeste kızarıklık olmayabilir.

Menenjitseniz, aşağıda yer alan belirtileriniz de olabilir.

• Baş ağrısı
• Boyun tutulması
• Mide bulantısı
• Kusma
• Parlak ışığa bakmaktan kaçınma
• Zihin bulanıklığı
• Nöbet geçirme

Septiseminiz varsa, aşağıda yer alan belirtiler de sizde görülebilir.

• Soğuk el ve ayaklar
• Titreme
• Çok hızlı soluk alıp verme
• Eklem ve kas ağrıları

Menenjit Belirtileri

Bebeklerde ve 2 yaşın altındaki çocuklarda bu belirtiler görülmeyebilir. Diğerlerini yeri aşağıdakil belirtiler görülebilir.

• Halsiz, uykulu ya da aşırı hassas olma
• Kusma ya da az yemek yeme
• Çok ağlama(inleme şeklinde ya da çok tiz)
• Yüksek ateş, fakat soluk ve lekeli bir görünüm
• Kafalarındaki yumuşak noktada(bıngıldak) bir şişlik olması
• Kaskatı olma ya da nöbet geçirme

Kendinizde ya da çocuğunuzda bu belirtileri gözlemlersiniz, vakit kaybetmeden tedavi görmek için doktorunuza başvurun. Gecikmeyin. En yakındaki acil servise gidin ya da bir ambulans için 112’yi arayın.

Bununla birlikte Menejit olan kişi ile yakın temasınız varsa mutlaka sizde tedavi görmelisiniz.
Yakın temastan kastettiğimiz ise;
bir kişinin meningokokkal hastalığa yakalanmış olduğunu öğrendiğinizden yedi gün öncesinde aşağıdaki durumlar içersinde bulunmuş olduğunuz anlamına gelir.

• Onlarla aynı evde yaşadınız.
• Onlarla bir okulun yurdunda birlikte kaldınız.
• Onların kız arkadaşı ya da erkek arkadaşıydınız.
• Onlarla bir üniversite yurdundaki mutfağı ortak kullandınız.]]> Menenjit Nedir ? https://www.menenjit.gen.tr/menenjit-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 19:20:54 +0000 Menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Fark edildiği an tedavi dilmez ise, duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar Menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Fark edildiği an tedavi dilmez ise, duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar doğuran bir enfeksiyon türüdür. Hastalığa daha çok 5 yaş altı çocuklar yakalanır, kalabalık ortamlara maruz kalanlarda menenjit gelişme olasılığı daha yüksektir.

 • Menenjit Belirtileri Nelerdir
 • Şiddetli baş ağrısı
 • Yüksek ateş
 • Halsizlik
 • İştah kaybı
 • Ense sertliği ve ağrısı
 • Bilinç kaybı
 • Sürekli uyuma isteği
 • fazla ışığa bakamama
 • Ciltte oluşan lekeler
 • Havale

Ayrıca menenjit basit olarak algılanan bir soğuk algınlığı enfeksiyonunda oluşabilecek belirtiler ile de ortaya çıkabilir. Hastalığın devamında belirti ve şikayetler aratarak tablo birden ağırlaşır ve ciddi belirtiler oluşum gösterir. Menenjit, bir başkasından solunum ya da el teması ile bulaşabilen bir hastalık türüdür.

Menenjit belirtileri bebeklerde daha farklı ve anlaşılması zor olabilir. Bebekte;

 • Düşük ya da yüksek vücut ısısı
 • Huzursuzluk
 • Devam eden ağlama
 • Uyku hali
 • Beslenme problemi
 • Kafada bulunan bıngıldağın yapısında değişiklik
Menenjit Nedir

Menenjit İçin Tanı Ve Tedavi:

Menenjit bakteriyel ise mutlaka acil müdahale edilmesi gerekecektir. Çocukta oluşan farklılıklar varsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Doktor çocukta gerekli incelemeyi yapacak ve beyin omurilik sıvısından incelemek üzere bir örnek alacaktır. Şayet hastalık için bakteriyel faktörler söz konusu ise, antibiyotik tedavisi uygun görülecek, çocuğun hastaneye yatması istenecektir.

Menenjit viral olarak gerçekleşmiş ise, antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmayacak, tedavi için, ateş düşürücü, ağrı kesici ve sıvı tedavisi uygun görülecektir. Aynı zamanda hasta doktor gözetimi altında tutulacaktır. 

]]>
Menenjit https://www.menenjit.gen.tr/menenjit.html Mon, 10 Dec 2018 08:09:02 +0000 Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların Cmeninks) ve özellikle en içte yer alan ıncezar (pia mater) ile onun üs­tünde yer alan Örümceksizarın (araknoit) iltihabıdır. İltihaplanma

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların Cmeninks) ve özellikle en içte yer alan ıncezar (pia mater) ile onun üs­tünde yer alan Örümceksizarın (araknoit) iltihabıdır. İltihaplanma bu iki zar ara­sında yer alan örümceksizar altı aralıkta­ki beyin-omurilik sıvısında da görülür.
Örümceksizar altı aralığı beyin ve omuriliği kesintisiz biçimde çevreler. Bu yüzden beyin zarını aşmayı başaran enfeksiyon etkeni, son derece ince olan aralık boyunca yayılan bir enfeksiyona yol açar. Ayrıca beyin boşluğu ile be­yin zan arasında birleştirici yollar bulunması nedeniyle enfeksiyon beyin ka­rıncıklarına da ulaşır. Bu ilerlemenin sonucunda iltihap beyin zan ile beyin-omurilik sıvısı dışında kafa sinirlerinin köklerine, omurilik sinirlerine, incezar altındaki beyin ve omurilik dokularına da yayılır.

NEDENLERİ
Bakterilerle oluşan menenjitlerin yakla­şık yüzde 90′ında etken mikroorganiz­ma meningokok (Neisseria meningiti-dis) ve pnömokoktur (Streptococcus pneumoniae). Haemophüus influenzae, stafilokoklar ve bazı başka streptokoklar ile çeşitli bakteriler de menenjit etkeni­dir. Bunlar erişkinlerde ender olarak hastalığa yol açar. Ama Haemophüus influenzae 4 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde en önemli menenjit etkeni­dir. Başta kabakulak virüsü olmak üzere birçok virüs menenjitin etkenleri arasındadır. Günümüzde azalmakla birlikte vereme bağlı olarak da menenjit görüle­bilir. Özellikle göllerde yüzen kişilerde Naegleria foyvleri adlı amip türünün bu-laşmasıyla ortaya çıkan menenjit ender görülmekle birlikte ölümcüldür. Öte yandan bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, Özellikle AİDS hastalarında maya grubu mantarlardan Cryptococcus neoformans menenjit etkeni olarak git­tikçe daha sık görülmektedir.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI VE YAYILMASI

Meningokoklann kaynağı menenjit has­talan ve daha da sık olarak hastalık be­lirtisi vermeyen taşıyıcılardır. İyileşme dönemindeki hastalar, meningokoklan 2-3 haftadan daha uzun bir süre taşıma-dıklanndan hastalığın yayılmasında önemli rol oynamazlar. Bu nedenle sağlıklı taşıyıcılar meningokokların bulaş­ması açısından daha büyük tehlike yara­tır. Bu kişiler, iyileşme dönemindeki hastalarla aynı süre boyunca enfeksiyo­nu bulaştırabilirler. Ama sağlıklı taşıyı­cıların sayıca çok daha fazla olması, kı­sa bulaştmcılık dönemine karşın önemli bir tehlike yaratır.Bulaşma hemen hemen yalnızca ha­vaya yayılan mikroplu damlacıklar yo­luyla gerçekleşir. Hastanın öksürük, hapşırma, konuşma gibi etkinlikleri sı­rasında çevreye saçtığı damlacıkları so­lunum yollarına alan sağlıklı kişiler en­feksiyona yakalanabilir. Burun ve yutak yoluyla vücuda giren enfeksiyon etkeni­nin ilk ve en sık rastlanan belirtisi, so­ğuk algınlığında görüldüğü gibi burun-yutak iltihabıdır. Ardından mikropların kan yoluyla beyin zarlarına ulaşması so­nucu menenjit ortaya çıkar.Pnömokok ve Haemophîlus influen-zae kan yolu dışında kafatası tabanının ön kısmında yer alan etmoit (kalbursu) kemikten geçerek beyne giden koku si­niri liflen yoluyla da beyin zarına ulaşa­bilir.Bunların dışında bazı bakteriler bel ponksiyonu (belden su alma), sinir sis­temine yönelik cerrahi girişimler, derin yaralanmalar ve kemik kırıkları yoluyla doğrudan* beyin zanna ulaşarak ya da kemik, beyin, omurilik, kulak ve masto-it enfeksiyonlarının ardından menenjite yol açabilir.
]]>